Press "Enter" to skip to content

Bacalaureat 2020: Calendar, înscrieri, condiții pentru examen

Bacalaureat 2020. Examenul de Bacalaureat în 2020 va fi schimbat radical din cauza epidemiei de coronavirus din România, mai ales că o parte din caledarul pentru acest examen se desfășoară în timpul stării de alertă

Cu toate acestea, ministerul Educației a publicat calendarul Bacalaureatului 2020 și a anunțat câteva dintre măsurile de siguranță.

Pentru examenul național Bacalaureat 2020, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent.

Condiții pentru Bac 2020

În contextul epidemiologic actual, conform ordinului de ministru, se consideră centru de examen unitatea de învăţământ la care s-au înscris cel puţin 30 de candidaţi proveniţi din seria curentă şi/sau din seriile anterioare.

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen sunt următoarele:

 • organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât în fiecare candidaţii să fie repartizaţi la o distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt stânga/dreapta – faţă/spate;
 • sălile de examen şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeaşi clădire;
 • sălile deţin sisteme de supraveghere audio-video.

bacalaureat 2020 bac 2020 revenire la școală

„Până la data de 8 iunie 2020, Comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti va nominaliza centrele de examen dintre unităţile de învăţământ care îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus şi centrele zonale de evaluare, precum şi unităţile de învăţământ arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidaţi şi maximum 1.000 de candidaţi”, spun reprezentanții ministerului Educației.

MEC precizează că elevii care se află în izolare sau cei confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus, dar şi cei care au diferite afecţiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecţie/de a dezvolta complicaţii asociate infecţiei SARS-CoV-2 vor susţine probele pentru examenul naţional de Bacalaureat conform unei proceduri speciale, elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii.

„Pentru examenul naţional de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent. Comisiile judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii au obligaţia aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securităţii igienico-sanitare a elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat”, mai spun oficialii ministerului.

Calendar Bacalaureat 2020

 • 3 – 10 iunie 2020 Înscrierea candidaților
 • 11 – 17 iunie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
 • 22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă
 • 23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă
 • 24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă
 • 25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă
 • 30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise – până la ora 12:00
 • 30 iunie 2020 Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00 – 20:00
 • 1 iulie 2020 Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00 – 12:00
 • 1 – 4 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
 • 5 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Bac 2020: Tot ce trebuie să știți

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru, anunța Știrile Pro TV.

Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat 2020 din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2020.

Probele scrise la bacalaureat 2020

Elevii înscriști la Bac 2020 vor da primele probe scrise în 22 iunie, când le vor fi evaluate cunoștiințele despre limba și literatura română.

Apoi, a doua zi, probele scrise continuă cu limba și literatura maternă, urmând ca în 24 iunie, elevii înscriși la bac 2020 să dea probe scrise la „proba obligatorie a profilului”.

De asemenea, în 25 iunie sunt alte probe scrise, respectiv „proba la alegere a profilului și a specializării”.

Revenirea la școală în stare de alertă

Potrivit ministerului Educației, revenirea în unitățile de învățământ vizează doar elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii terminali din școala profesională și școala postliceală, în condiții de siguranță. Începând cu data de 2 iunie, pentru o perioadă de două săptămâni, se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale, în contextul respectării măsurilor de prevenire:

 • accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • accesul este interzis persoanelor care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrare;
 • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane

bacalaureat 2020 bac 2020 revenire la școală

 

 

Dați de știre:

Be First to Comment

Leave a Reply