Press "Enter" to skip to content

Cu ce măsuri se laudă Guvernul că a făcut învățământul mai performant în pandemie

Autoritățile au stabilit noi orientări strategice în domeniul educației și formării profesionale, orientări ce sunt convergente cu documentele europene programatice în domeniu, potrivit Planului de Convergență 2021-2024.

Asigurarea echității, incluziunii, calității educației, dezvoltarea capitalului uman, precum și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic rămân provocări importante, fiind necesare reforme și investiții strategice.

„În acest sens, rezultatele școlare, în special în rândul copiilor din zonele rurale și din zonele defavorizate din punct de vedere economic nu au înregistrat o îmbunătățire. Cheltuielile pentru educație sunt printre cele mai scăzute din UE (2,8% din PIB față de media UE de 4,6%), cu o diferență și mai mare la nivel preșcolar și primar (21,8% din buget față de media de 32%)”, se arată în plan.

În România se pot observa efecte directe și colaterale asupra sistemului de educație a pandemiei de COVID-19.

Efectele sunt cauzate în mare parte de închiderea școlilor și de capacitatea redusă a sistemului de a facilita trecerea de la sistemul educațional față în față către învățarea on-line, la scară largă. Întreruperile prelungite ale procesului educațional au afectat în special elevii dezavantajați socio-economic, elevi care nu se pot adapta sistemului de învățare la distanță. Prin urmare, numărul elevilor aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii a crescut.

Ministerul Educației și Cercetării a aplicat numeroase măsuri de diminuare a efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra sistemului de educație.

Printre măsurile concrete pentru îmbunătățirea sistemului de învățare în mediul online se regăsesc:

 • promovarea cadrului legislativ necesar desfășurării cursurilor școlare și universitare în mediul online și elaborarea ghidurilor metodologice pe discipline;
 • realizarea de cursuripentru toate nivelurile de învățământ, cu prioritate pentru elevii claselor a VIII-a și a XIIa/XIII-a în parteneriat cu instituția publică Societatea Română de Televiziune (inclusive program de formare pentru cadrele didactice);
 • dotarea elevilor și cadrelor didactice cudispozitive electronice cu conexiune la internet;
 • utilizarea platformei Digital(digital.educred.ro) pentru învățământ online.

Acolo unde condițiile pandemice au permis participarea la sistemul educațional față în față, au fost asigurate condițiile igienico-sanitare minime și dotarea unităților școlare cu echipamente de protecție medicală, dispositive medicale, containere sanitare mobile.

Ministerul Educației și Cercetării continuă să înregistreze progrese într-o serie de programe naționale ce vizează întreg sistemul național de învățământ, după cum urmează:

Educația timpurie (0-6 ani)

 • Dezvoltarea de servicii comunitare integrate în 139 de comunități rurale și urbane cu tip de marginalizare peste medie și severă;
 • În 2020, au fost finalizate și dotate cu mobilier 252 de grădinițe, 125 de grădinițe sunt în fază de execuție, iar pentru alte 23 de grădinițe faza de proiectare a fost finalizată. Numărul total de obiective de investiții în infrastructura educațională finanțate prin PNDL I și II este de 3.380, din care 1.268 au fost recepționate;
 • Dezvoltarea unui sistem unitar integrat pentru copilăria timpurie, precum și crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de educație timpurie;
 • Implementarea unei scheme de granturi pentru construirea a 200 de creșe/ servicii de educație timpurie și operaționalizarea acestora de către operatori publici/privați.

Învățământul secundar

 • Derularea de investiții în laboratoare în unitățile școlare preuniversitare și în sprijinirea mobilității elevilor prin achiziționarea a 1.860 microbuze verzi sau alte mijloace de transport;
 • Continuarea schemei de granturi pentru licee și a schemei de granturi pentru universități pentru Programe de vară în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE. Continuarea implementării a presupus alocarea de credite bugetare în valoare de peste 170 milioane lei pentru anul 2021;
 • Crearea unui mecanism de tip grant pentru dotarea unităților școlare cu echipamente pentru asigurarea condițiilor optime pentru învățarea online.

Învățământul superior

 • Pentru șapte universități românești cooptate de către Comisia Europeană să facă parte din Rețelele universităților europene, s-a alocat suma de 3,5 milioane lei, iar pentru susținerea celor 23 de domenii care s-au poziționat în clasamentul internațional Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2019, s-a alocat suma de 6,9 milioane lei;
 • Crearea unui mecanism de tip grant pentru dezvoltarea de centre digitale avansate în învățământul preuniversitar și universitar;
 • Susținerea financiară a universităților în vederea protejării studenților și a rezidenților de COVID -19 pentru care s-a alocat suma de 14,2 milioane lei;
 • Pentru dezvoltarea capacității instituționale și creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior, au fost finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020, 263 proiecte vizând șase domenii strategice;
 • Pentru asigurarea și creșterea calității și competitivității universităților românești, ponderea finanțării suplimentare, pentru anul 2020, a reprezentat 26,5% din totalul fondurilor alocate pentru finanțarea instituțională.

Învățământul dual

 • Reformarea guvernanței școlare: profesionalizarea carierei de management școlar în vederea atragerii, asigurării și administrării de resurse la nivelul unității de învățământ preuniversitar;
 • Revizuirea ofertei educaționale, a curriculumului și a programelor pentru ruta profesională în regim dual, cu implicarea directă și permanentă a mediului.
Dați de știre:

Be First to Comment

Leave a Reply