Press "Enter" to skip to content

Veniturile bugetului general mai pierd peste 5,2 miliarde de lei

Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 5,213 miliarde de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu 4,529 miliarde de lei, se arată în nota  de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetară.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu suma de 4,489 miliarde de lei.

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • impozit pe profit – minus 781,4 milioane lei;
 • alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice – minus 238,3 milioane lei;
 • alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane fizice – plus 53,5 milioane lei;
 • impozite şi taxe pe proprietate – minus 152,1 milioane lei;
 • taxa pe valoarea adăugată – plus 380,7 milioane lei;
 • accize – minus 599 milioane lei;
 • alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii – minus 79,1 milioane lei.

Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi au o contribuţie pozitivă de 68,6 milioane lei. De asemenea, s-a avut în vedere menţinerea estimărilor din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 privind încasarea din anul 2020 a veniturilor din vânzarea licenţelor de tip 5G de către ANCOM.

Potrivit proiectului și veniturile nefiscale sunt diminuate cu 115,3 milioane lei, potrivit proiectului.

„Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 – 2020: -2,513 miliarde de lei, influenţă determinată de diminuarea necesarului de refinanţare a proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene, prin deblocarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi rambursarea sumelor de la Comisia Europeană, ceea ce a determinat un echilibru a disponibilităţilor fondurilor europene”, se spune în document.

Veniturile bugetului general s-au diminuat

Evoluţia veniturilor bugetare se datorează în principal:

 • situaţiei încasărilor privind veniturile bugetare în primele 9 luni ale anului;
 • impactului estimat de ANAF referitor la sumele ce vor fi încasate în luna decembrie, conform prevederilor OUG nr. 181/2020.

Conform estimărilor ANAF, 5,3 miliarde lei vor fi viraţi de către agenţii economici în luna decembrie, suma reprezentând obligaţiile bugetare datorate după declararea stării de urgenţă; menţinerii în anul 2020 a veniturilor estimate a se încasa la bugetul de stat din vânzarea licenţelor de tip 5G; menţinerii sumelor repartizate prin mecanismului de tip swap de 1.104,1 milioane lei, aprobată iniţial prin OUG nr. 135/2020, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30.06.2020 şi prelungite la 30.09.2020, raportate potrivit legii.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 1,158 miliarde de lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • cheltuielile de personal se diminuează cu 164,1 milioane lei;
 • cheltuielile cu bunuri şi servicii scad cu 35,3 milioane lei;
 • cheltuielile cu dobânzi cresc cu 324,8 milioane lei; subvenţiile se diminuează cu 22,8 milioane lei;
 • transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 4,076 miliarde de lei;
 • alte transferuri se majorează cu 539,4 milioane lei;
 • cheltuielile cu asistenţa socială se diminuează cu 96 de milioane de lei;
 • proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014 – 2020 se diminuează cu 2,805 miliarde de lei;
 • alte cheltuieli se majorează cu 230,8 milioane lei;
 • fondurile de rezervă se majorează cu 1,2 miliarde de lei;
 • cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 309 milioane de lei;
 • cheltuielile de capital se diminuează cu 1,673 miliarde de lei;
 • împrumuturile acordate se diminuează cu 101,0 milioane lei.
Dați de știre:

Be First to Comment

Leave a Reply