Press "Enter" to skip to content

Ministerul Economiei înlocuiește membrii în Consiliul de Administrație al Societății Băita SA

Ministerul Economiei începe să înlocuiască membrii din companiile de stat, iar prima dintre acestea este Societatea Baita SA. Potrivit autorității, obiectul statului este să numească în consiliile de administrație profesioniști potriviți provocărilor pe care le întâmpină fiecare companie în parte, în scopul asigurării activităților de supraveghere și conducere administrativă a acestor companii.

Criteriul de selecție avut în vedere a fost expertiza profesională a candidaților corelată cu nevoile și strategia de dezvoltare a companiei. Profilele au fost selecționate din baza de CV-uri primită ca urmare a unui apel făcut de MEAT către asociațiile profesionale sau de ramură.

Astfel, noii membri numiți ai Consiliului de Administrație sunt:

  • Eugen Viliam Schvartz – inginer licențiat al Facultății de Mine, specialist cu experiență profesională în zona de exploatare, preparare și valorificare a minereurilor cuprifere și metalifere, fost profesor universitar al Facultății Tehnice din Petroșani și actualmente director de producție CupruMin.
  • Valerică Anichițoaie – absolvent al Facultății de Studii Economice, certificat CAFR și membru CECCAR, profesionist în domeniul financiar, al auditului intern și practician activ în restructurare și insolvență.
  • Cornel Rădulescu – are profil tehnic și competențe în stabilirea direcției strategice și este absolvent al Facultății de Utilaje pentru Construcții. Prezintă experiență relevantă în conducerea unor companii internaționale care extrag, prelucrează și comercializează agregate minerale de carieră, precum și alte produse pentru industria construcțiilor.

Obiectivele aferente perioadei de mandat constau în:

  1. asigurarea prezentării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cu luarea în considerare a perspectivelor de dezvoltare pe care le are societatea;
  2. urmărirea procedurilor de închidere a exercițiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 și a raportărilor financiare semestriale aferente 2021.
  3. promovarea unui proiect de act constitutiv actualizat potrivit ghidului ce va fi înaintat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităților și a gradului de îndeplinire a obiectivelor.

Raportul va include și opinia administratorului în legătură cu posibilitățile de dezvoltare ale societății pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Membrii înlocuiți sunt: Valerica MaitanDiana Ioana Florea și Felix Florin Braniște.

Indemnizația brută fixă lunară a membrilor consiliului de administrație, stabilită prin Hotărârea AGA nr. 46/12.03.2018, s-a menținut și este de 3728 lei.

Societatea Băița SA este o companie deținută 100% de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, al cărei obiect de activitate îl reprezintă extracția din subteran a zăcământului de dolomită. Are un număr de 80 de angajați, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri de 11,9 milioane lei, un profit brut de 773.000 lei, pierdere raportată de 9.7 milioane lei și înregistrează datorii istorice la bugetul de stat în sumă de 49.9 milioane lei.

Dați de știre:

Be First to Comment

Leave a Reply